Select Page
Vad är ett storkök?

Vad är ett storkök?

Ett storkök använder man i ett storhushåll. Vad är ett storhushåll då? Jo det är en anläggning som ska förse människor som tillhör tillexempel ett hem, skola eller en arbetsplats med mat. Exempel på storhuhåll är sjukhus, skolmatsalar, restauranger på...