Select Page

Ett storkök använder man i ett storhushåll. Vad är ett storhushåll då? Jo det är en anläggning som ska förse människor som tillhör tillexempel ett hem, skola eller en arbetsplats med mat. Exempel på storhuhåll är sjukhus, skolmatsalar, restauranger på militäranläggningar och även restauranger för annan typ av personal. Du kan läsa mer om storkök här i denna artikel.

Storkök och restaurang

Storköket främsta syfte är att förse en större mängd människor med mat samtidigt. Därför är ett storkök främst till för att laga ett fåtal maträtter. Maten i storköken tillagas redan innan gästerna kommer och finns redo. Ofta har man olika typer av maträtter dock ska det inte vara överväldigande för de som arbetar. Varför har man olika maträtter? Jo för att vissa har en speciell kost, kan vara vegetariskt, glutenfritt eller så har man diverse allergier.

När man besöker en restaurang exempelvis får man en meny där man välja och vraka mellan olika maträtter och maten tillagas först efter att man har beställt. Till skillnad från storkök där maten tillagas innan gäster anländer och det finns ett begränsat urval.

Typer av Storkök – Tillagningskök och mottagningskök

Kort och gott kan vi dela in storkök i två typer av kök, dessa är mottagningskök och tillagningskök. Tillagningskök innebär att maten lagas med alla råvaror, sedan skickas de vidare till mottagningsköket som i vissa fall tillagar ris, potatis, pasta och grönsaker.

På restauranger lagar man i stället all mat på samma plats av kocken eller kockarna.

Tillagningsmetoder

Hur tillagas maten i storkök? För de mesta använder man stekplattor i stället för exempelvis stekpannor vilket ofta är praxis på restauranger.

Med stekplattor kan man laga större mängd mat samtidigt, och man har även ofta inbyggda omrörare vilket ska underlätta för de som arbetar. Till skillnad från restauranger där kocken gör allt för hand. Vill du läsa mer om storkök kan du göra det här.